Πολιτική Απορρήτου

Η Κeller Williams Greece σας παρέχει αυτή την πολιτική απορρήτου για να σας ενημερώσει για τις πολιτικές και πρακτικές συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόν ιστότοπο (www.kwgreece-career.com). Με τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου, που είναι διαθέσιμοι εδώ. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρειαστεί να συλλεχθούν θα είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail και τηλέφωνο σταθερό ή κινητό κατ΄επιλογή του χρήστη. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε από εμάς. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες, ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τηρούμε τα στοιχεία σας, μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται , ώστε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο.

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της,  για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Συναίνεση Χρήστη

Ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρείας) από την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή στο site με σκοπό:

  • – την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/συνδρομητές του,
  • – την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή,
  • – κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της KW Greece, εντός του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 “για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3471/2006 “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών”) και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους επισκέπτες ή χρήστες του διαδικτυακού τόπου, το αρμόδιο τμήμα της KW Greece θα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]

Ημερομηνία ισχύος, Μεταβολές της Πολιτικής Απορρήτου
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, θα ισχύει η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να μεταβάλλουμε, να αναβαθμίσουμε ή να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς κανενός άλλου είδους ειδοποίηση πλην της απλής ανάρτησης των μεταβολών, της αναβάθμισης ή της μετατροπής της στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή, τροποποίηση ή αναβάθμιση θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα.